با تلاشهای پیگیر جهت ثبت ملی حمام قدیمی روستای جامال دهبرآفتاب این حمام در لیست آثار ثبت شده استانی قرار گرفت و پیگیری جهت ثبت ملی این حمام زیبا و با معماری اسلامی ادامه دارد